July 23, 2024
ademluchttoestellen

Veilig door ademluchttoestellen

Onder andere de brandweer gebruikt ademluchttoestellen in ruimtes waar geen veilige lucht beschikbaar is. Lucht is niet veilig wanneer het afwijkt van de normale verdeling in gassen. Veilige lucht bestaat voor 21% uit zuurstof, 78% uit stikstof en 1% uit overige stoffen (waaronder stikstof).

Gebruik door brandweer

Het is alleen toegestaan om gebruik te maken van ademluchttoestellen als je hiervoor getraind bent, zoademluchttoestellenals bijvoorbeeld de brandweer dat is. Zij maken hier gebruik van bij grote branden met veel rookvorming, om zo goed te kunnen blussen of om een gebouw in te gaan en iemand te redden. Het is belangrijk om getraind te zijn omdat je precies (en erg snel) moet kunnen berekenen hoe lang je kunt doen met de beschikbare lucht. Zo weet de brandweer dan precies hoe lang zij in een gebouw kunnen blijven waar een laag zuurstofgehalte heerst. In flessen die op de rug van de brandweer gedragen worden zit geperste (adem)lucht die zij gedoseerd aan zichzelf kunnen toedienen. Tegenwoordig zijn de ademluchttoestellen heel erg gespecialiseerd, zo zijn ze er zelfs met een bewegingssensor die een signaal afgeeft wanneer de drager enige tijd niet heeft bewogen.

Veiligheid

Tevens door deze toestellen zorgt de brandweer er vaak voor dat er mensen en dieren in veiligheid gebracht worden. Met gemiddeld 600 branden en ongeveer 50 doden door brand per jaar, doet de brandweer haar werk naar mijn idee erg goed. G4s biedt ademluchttoestellen aan van de hoogste kwaliteit waardoor de brandweer haar werk zo goed kan doen. Ook voor particulieren biedt G4s safety shop een hoop producten aan om veiliger te leven, neem dus snel een kijkje!